↞سال جهش توليد
پیوندها
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
جهاد استان کرمانشاه
پورتال جامع سازمان شیلات
خبرهای مهم
 
اخبار تصویری
دستاوردوعملکردها
    
 


فرم سنجش رضايت ارباب رجوع

1 - توجه و تمایل مثبت درارائه خدمت به شما را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 11
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
2 - بطور کلی کیفیت و تنوع و نحوه ارائه خدمت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 12
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
3 - آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ 13
بلی
خیر
نامطلوب
4 - در صورتیکه برای دریافت خدمت مورد نظر مراجعات تکراری داشته اید، علت مراجعه مکرر را چه می دانید؟ 14
نامطلوب
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
5 - نام فرد یا افرادیکه بهترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند بنویسید؟ 15
6 - نام فرد یا افرادیکه بدترین برخورد را با شما داشته اند بنویسید؟ 16
7 - كمبودها ونواقص احتمالي رادر صورت وجود مطرح نمائید 17
8 - پیشنهاد یا انتقادی که به بهتر شدن عملکرد سازمان منجر شود بیان نمائید 18
9 - مهارت و تخصص پرسنل و كاركنان براي ارائه خدمات را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ 1
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
10 - امكانات و تجهيزات و فضای اداری را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ 2
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
11 - ارزيابي شما از اطلاع رسانی مراحل انجام کار و مدارک لازم و فرمهای مورد عمل و... در سازمان چيست؟ 3
12 - وضعيت واحدهای اداری سازمان بصورت استقرارمناسب و مرتبط به هم جهت تسهیل امور ارباب رجوع را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ 4
13 - عملکرد سازمان از لحاظ سرعت در انجام کار را چگونه ارزیابی می کنید؟ 5
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
14 - بطور کلی میزان رضایت شما از اداره کل شیلات لرستان و خدمات آن در مقایسه با سایر سازمانهای دولتی در چه سطحی است؟ 6
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
15 - عملکرد خدمت رسانی اداره کل شیلات در سالجاری به نسبت سال قبل را چگونه ارزیابی می نمائید ؟ 7
نامطلوب
عالی
بهتر شده است
تغییر نکرده است
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
16 - نحوه برخورد پرسنل را چگونه ارزیابی می کنید؟ 8
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
عالی
بهتر شده است
تغییر نکرده است
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
17 - سرعت پاسخگويي كاركنان را درخصوص همان کاری که مراجعه کرده ایدچگونه ارزيابي مي كنيد؟ 9
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
عالی
بهتر شده است
تغییر نکرده است
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
18 - درستی خدمات ارائه شده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 10
ضعیف
متوسط
خوب
نامطلوب
عالی
بهتر شده است
تغییر نکرده است
بدتر شده است
عدم حضور متصدی انجام کار
قوانین و مقررات دست و پا گیر
گردش طولانی کار
اطلاع رسانی ضعیف
استقرار نامناسب واحد های مرتبط
نام و نام خانوادگی ایمیل
 
کد امنیتی:  
 
آمار دکتر

خدمات الکترونیک
سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان شیلات ایران
سامانه صدور مجوزهای آبزی پروری
ارتباط با مدیرکل شیلات استان
میز خدمت تکریم ارباب رجوع
سامانه تدارکات دولت الکترونیک
پست الکترونیک ادراه کل
درگاه ملي مجوزهاي كشور
سامانه تسهیلات اعتباری سیتا
بیانیه حریم خصوصی
بيانيه سطح خدمات
سند راهبرد مشارکت
RSS
سروش رسانه
بروزرسانی:1399/10/15
چهارشنبه 8 بهمن 1399

كليه حقوق اين پورتال محفوظ مي باشد

طراحی، اجرا و پشتيبانی: سازمان شيلات ايران
آدرس:کرمانشاه- 22 بهمن- چهارراه گلستان کد پستی 6714653181
تلفن: 08338453726 - 08338453710
فکس: 08338453621
ایمیل:
نظرسنجی سایت
آمار بازدید
901 : کل
0 : ماه
0 :امروز
1 :جاری